Decennia zijn verstreken sinds de “leiders” van de wereldlanden in de VN hebben besloten om de rechten van het kind te garanderen, alsmede geweld tegen vrouwen uit te bannen. Helaas zijn die doelen nog lang niet bereikt en worden nog steeds massaal met voeten getreden, onder andere door oorlog en armoede.
Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) roept alle organisaties en individuen die zich inzetten voor de rechten van het kind en stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen op, om deel te nemen aan de conferenties die SGV organiseert. We hebben elkaar nodig om samen bij te dragen aan de bestrijding  en beëindiging van deze problematiek. De opzet van de conferentie is om gezamenlijk ideeën te vinden die tot oplossingen kunnen leiden. Laten we elkaar met velen ontmoeten. De SGV kan dit met ondersteuning organiseren.

Graag tot ziens op 23 en/of 25 november, aanvang: 13.00 uur- slot 17.00 uur.
Conferentie “Geweld versus Rechten van het Kind!”
Woensdagmiddag 23 nov. 2016, De Oude Rechtbank, Stratumseind 32, Eindhoven.

Conferentie “Dramatische toename van het geweld tegen vrouwen”
Vrijdagmiddag 25 nov. 2016, De Oude Rechtbank, Stratumseind 32, Eindhoven.

Email: sgv.stichting@gmail.com
Dit initiatief wordt gesteund door:
Stichting  Welzijnszorg Eindhoven,     Amnesty-Eindhoven,         European Anti-poverty Network-NL
Vredesburo,    Stichting Shakti,    Feniks-Tilburg,   Provinciale Vrouwenraad-N.B.,    SNV-Brabant Centraal,
Afghaanse Vrouwenvereniging Hambastegi,  werkgroep Kubani-Eindhoven, Hoogstraat gemeenschap,
(All Together for Dignity) ATD-4e wereld NL,     World Peace Flame Eindhoven.

 

PROGRAMMA

Conferentie
Geweld versus Rechten van het Kind

Woensdag 23 november 2016
13:00-17:00 uur
De Oude Rechtbank (Stratumseind 32), Eindhoven

Dagvoorzitter: Peer Notermans

Programma:

13:00    Inloop met koffie / thee
13:25    Opening en voorwoord door Firouzeh Hamidian, voorzitter Stichting SGV
Sprekers:
13:35    Rechten van het kind en kinderarmoede, Joyce Brummelman, jurist en project coördinator bij  Defence for children

13:55    Kinderen en armoede, Ellen Walhout, namens European Anti-Poverty network-Nederland

14:05        Alleenstaande minderjarige asielzoekers en vluchtelingen, Annouska Arens en Simon Gilhuijs v/d Vorst, jeugdbeschermers bij stichting NIDOS

14:25        Obstakels in de diagnostiek en de behandeling bij allochtonen & vluchteling en, Aram Hasan Psychiater bij Trauma psychotherapeut CO-Team

14:45        Pauze

15:00    Voor enkele concrete problemen, geschetst door de inleiders, willen wij samen met u ideeën bedenken om te komen tot concrete oplossingsrichtingen voor effectievere hulpverlening. Ook met een open blik voor eventuele samenwerkingsverbanden. Hans Kokhuis zal dit creatieve proces begeleiden.

16:30    Optreden: gemaakt en gespeeld door kinderen, onder begeleiding van Selin Demirciyan van Dynamo Jeugdwerk, en Marij van den Boom, zangdocent en theatermaakster.

17:00         Afsluiting