2016

Activiteiten 2016

23 november 2016

 – conferentie –
geweld vs rechten van het kind

mei 2016

cursus vrouwen nemen de leiding

Conferentie 23 november 2016; “Geweld versus Rechten van het Kind!” Decennia zijn verstreken sinds de “leiders” van de wereldlanden in de VN hebben besloten om de rechten van het kind te garanderen, alsmede geweld tegen vrouwen uit te bannen. Helaas zijn die doelen nog lang niet bereikt en worden nog steeds massaal met voeten getreden, onder andere door oorlog en armoede. Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) roept alle organisaties en individuen die zich inzetten voor de rechten van het kind en stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen op, om deel te nemen aan de conferenties die SGV organiseert. We hebben elkaar nodig om samen bij te dragen aan de bestrijding en beëindiging van deze problematiek. De opzet van de conferentie is om gezamenlijk ideeën te vinden die tot oplossingen kunnen leiden.
Conferentie 23 november 2016; “Geweld versus Rechten van het Kind!” Decennia zijn verstreken sinds de “leiders” van de wereldlanden in de VN hebben besloten om de rechten van het kind te garanderen, alsmede geweld tegen vrouwen uit te bannen. Helaas zijn die doelen nog lang niet bereikt en worden nog steeds massaal met voeten getreden, onder andere door oorlog en armoede. Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) roept alle organisaties en individuen die zich inzetten voor de rechten van het kind en stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen op, om deel te nemen aan de conferenties die SGV organiseert. We hebben elkaar nodig om samen bij te dragen aan de bestrijding en beëindiging van deze problematiek. De opzet van de conferentie is om gezamenlijk ideeën te vinden die tot oplossingen kunnen leiden.

Decennia zijn verstreken sinds de “leiders” van de wereldlanden in de VN hebben besloten om de rechten van het kind te garanderen, alsmede geweld tegen vrouwen uit te bannen. Helaas zijn die doelen nog lang niet bereikt en worden nog steeds massaal met voeten getreden, onder andere door oorlog en armoede. Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV) roept alle organisaties en individuen die zich inzetten voor de rechten van het kind en stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen op, om deel te nemen aan de conferenties die SGV organiseert. We hebben elkaar nodig om samen bij te dragen aan de bestrijding en beëindiging van deze problematiek. De opzet van de conferentie is om gezamenlijk ideeën te vinden die tot oplossingen kunnen leiden