stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen

vrede, veiligheid en sociale rechtvaardigheid

zijn essentieel voor de gezondheid van mensen

stichting samen voor gezondheid van vrouwen

Stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen of stichting SGV, is in juni 2011 opgericht om de problematiek van de achteruitgaande gezondheid van vrouwen en kinderen aandacht te geven en aan de sociale factoren, met name armoede, oorlog, geweld en mensenhandel die hierin een grote rol hebben, te belichten.

Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van seminars en conferencies over het thema, het verrichten van onderzoek en het initiëren en uitvoeren van projecten.

Samenredzaamheid staat als een kern-werkprincipe bij stichting SGV

overige informatie

Bestuurssamenstelling:
1. Oprichtster en voorzitter: Mevrouw F. Hamidian Rad
2. Secretaris: Mevrouw A.M.J. Arens
3. Penningmeester: Mevrouw N. Hamidi Far
Adviseurs:
1. De heer B.A. van Bakel
2. De heer K. van Dam

De stichting SGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 52850919 en bij de Belastingdienst met fiscaal nummer 8506.29.731